hållbart ledarskap – bli en ännu bättre ledare

Vilket ledarskap kännetecknar en bra chef?

Ett bra ledarskap är någon som är kompetent och kunnig…

Att vara chef innebär att hitta en balans. En balans med att vara tillgänglig, hjälpsam och samtidigt ha en överblick över arbetet. Detta utan att vara en vakande hök som inte litar på sina anställda och som med järnhand styr och ställer. Med små medel går det att underlätta jobbet för både sig själv och sina anställda.

Bygg upp en bra grund

Som chef ska du alltid tillse att rätt person hamnar på rätt position utifrån deras kunskap och personliga egenskaper. Det är främst det som utvecklar företaget eller organisationen.

För att hitta dessa guldkorn behöver fokus bland annat läggas på intervjun. Förbereda relevanta samt riktade frågor som framhäver de egenskaper du letar efter. Att våga satsa på en oerfaren, men starkt driven person kan ibland vara det bästa beslutet. Då finns chansen att inte bara forma utan också hjälpa till att utveckla personalen, genom att:

    • Välja rätt person för rätt position.
    • Utbilda och fortbilda.
    • Motivera
    • Ha självinsikt
    • Vara balanserad
ledarskap hållbarhet kompetens
En bra chef har ett stort hjärta och stora öron…

Genom att se till att alla anställda får god grundutbildning och träning ser du till att alla kan dra sitt strå till stacken. Att dessutom erbjuda fortbildning och relevanta kurser för företaget och gruppen vidare framåt. Det hjälper alla att utbilda sig, vilket gör att du som chef faktiskt kan fokusera på annat än hur varje individ sköter sina arbetssysslor.

Vi alla har varit med om perioder när vi tappar suget och motivationen, när att dra sig ur sängen för att gå till jobbet blir ett måste. För att se till att personalen är i toppform kan du erbjuda vissa personalförmåner, som exempelvis friskvård, gratis fika på jobbet, teambuilding och utflykter. Ett bra ledarskap innebär att chefen engagerar människor till en strävan mot samma mål.

Fundera på dina egna egenskaper

Ta dig lite tid för att fundera och reflektera över hur du själv ser på ledarskap. Vad kan du göra bättre? Vad hade du själv önskat att din chef gjorde? Se dessutom till att inte enbart reflektera utan du behöver också vara beredd att ta emot feedback från dina anställda. Inte sällan innebär det att du behöver öppna upp för dialog.

Att hitta den balansen är svårt. En chef och ledare måste kunna ta svåra beslut, hantera konflikter, vara strikt, ge feedback och dessutom i värsta fall vara hård. Det är då viktigt att alltid vara rättvis och ödmjuk inför den anställde. Det innebär inte sällan att situationer uppstår, då de anställda har starkt missnöje. Oftast handlar det missnöjet om att chefen brustit i att vara rakt, tydlig och konsekvent med vad som gäller.

Det har alltså inte att göra med att de anser sig vara mer värda. Det handlar däremot oftast om att inte hamna i en situation där någon blir favoriserad, eller i värsta fall känner sig utanför. Att vara opartisk är svårt, men det är väldigt viktigt när svåra beslut ska tas. Alla beslut som baseras på personliga och emotionella förbindelser leder alltid till större problem.

Det är så sant som det är sagt: Med makt kommer ansvar. Ett företags viktigaste resurs är alltid de anställda, varför det är viktigt att visa uppskattning för deras värde. En bra ledare och chef är alltid skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Att hitta en bra chef, som är anställningsbar, är inte alltid helt enkelt men ett tips skulle kunna vara att använda tjänsten Executive Search för att hitta rätt person.