hållbart ledarskap – bli en ännu bättre ledare

Självaktning – det goda ledarskapets grund…

Det goda ledarskapet

Det goda ledarskapet börjar med att veta vem du är respektive vem du inte är. Men för att verkligen nå ända fram i ditt ledarskap behöver god självkännedom gå hand i hand med självaktning – att respektera och gilla sig själv. Att vårda sig själv. Se det goda och positiva i dig. Se och uppskatta de unika styrkor du har. Ditt sätt att vara och det värde du skapar för andra och ditt team.

Självaktning är dock inte en beställningsvara. Det finns ingen simpel startknapp. Tvärtom, krafterna är många som drar oss åt ett annat håll. Vi tenderar att jämföra oss med andra. Inte sällan kan det finnas smärtsamma upplevelser i våra liv som hindrar oss. Vi krymper eller försvarar oss själva. Lägger skulden på andra eller sluter oss. Självaktning vänds till förakt. Det goda ledarskapet kortsluts innan det ens kunnat börja.

Bibelns dubbla kärleksbud ”du skall älska din nästa som dig själv” kan och ska läsas dubbelriktat och ömsesidigt. För att det goda ledarskapet ska frodas behöver du kunna älska och självakta dig själv. Först då kommer du kunna älska din nästa och tjäna dina medarbetare.

Vägen till självaktning kan se olika ut. Men oftast börjar den med självkännedom, tacksamhet och visad uppskattning.

Det personliga och det professionella ledarskapet

I den roll du har som chef och ledare finns alltid helheten, olikheterna, det personliga och det professionella i ständig rörelse. När har du en professionell roll? Och när är du personlig? Ibland tenderar vi att dela upp detta för kategoriskt vilket kan förenkla och komplicera det vi står i.

Vi har ett liv med nära och kära och vi har ett liv när vi befinner oss i rollen och arbetet. Men oavsett hur mycket vi försöker att särskilja en del positioner och roller i livet så är vi alltid människor. Än hur professionell du vill vara så är du alltid människa. Om livet som människa är helt är chansen att förutsättningarna för att vara mänskliga i vårt professionella uppdrag mycket större. Där och då kommer också förtroendet för dig som chef och ledare att vara större.

Att vara personlig och att våga vara den människan man är betyder inte att vi behöver ge avkall på vår professionalitet, tvärtom. Genom att vara personlig och människa kan vi i ännu högre grad utvecklas som professionella ledare.

Reflektioner:

  • Vad är det svåra för dig när det gäller dynamiken i att vara både personlig och professionell?
  • På vilket sätt kan du bli mer personlig i ditt ledarskap utan att för den skull ge avkall på din professionalism?
  • Hur kan du än mer agera professionellt utan att förminska det personliga och mänskliga i ditt ledarskap?