hållbart ledarskap – bli en ännu bättre ledare

Ledarskap och nya ledarskapsparadigmet

Ledarskap och nya ledarskapsparadigmet

Undersökningsföretaget Gallup har sammanställt statistisk som pekar på att något är allvarligt fel idag på världens arbetsplatser. Endast 33% känner sig engagerade, endast 20% får använda sina styrkor och göra det de är bäst på och att vi störs kraftigt var 11:e minut. Hur har vi hamnat är? Vilket ledarskap behövs framåt?

Ledarskap kan förenklat sägas vara att föra människor från punkt A till B. Eller som Eisenhower, överbefälhavare och senare Amerikas president efter 2:a världskriget uttryckte det ”Ledarskap är konsten att få en grupp människor att vilja ta sig till ett bestämt mål. Gemensamt för synsätten är fokus på målet, punkt B”.

Senaste 50 åren har gett oss utvecklade ledarskapsteorier. Samtidigt har en insikt växt fram att ledarskap är väldigt komplext och att det inte finns en helig gral som löser allt en ledare står inför. Detta kanske bäst fångas i Eisenhowers betoning på att ledarskap är en ”konst” – ingen faktabok. Ändå fortsätter ledare att hålla i rådande teorier och alltför ensidigt fokuserar på vision och mål – hit ska vi!

Det nya ledarskapsparadigmet vänder synsätt och börjar i punkt A. Istället för att börja med slutmålet är frågan ”Who is on the bus”. Eller som Moder Theresa avslutande en ledarskapskonferens på när hon ställde sig framför sin publik och gav kanske det mest effektfulla talet någonsin (i vart fall det kortaste) – Det enda hon sa var ”Känner ni era medarbetare och älskar ni dem?”…sen gick hon av scenen.

Känner du dina medarbetare? Det nya ledarskapsparadigmet börjar bäst i punkt A över en kopp kaffe och med tre frågor – Vad vill du? Vad har du? Hur gör du?

Att ha en bra relation till sina medarbetare lägger också grunden till en smärtfri exit, den dagen man funderar på att sälja sitt företag till annan aktör.

Reflektioner:

  • Känner du dina medarbetare? Älskar du dem?
  • Hur kan du börja lära känna dina medarbetare?
  • Vad tror du kommer hända om du gör det?

 

Tillbaka till startsidan, om Chefsutveckling