hållbart ledarskap – bli en ännu bättre ledare

Hjärnsmart ledarskap

Vad vill du med ditt ledarskap?

Vår mänskliga hjärna ställer i princip tre frågor till oss. I likhet med djurens hjärnor ställer den först och främst två kontrollfrågor – Var är du och vad gör du? Den uppmanar oss att hela tiden tolka vår omgivning och agera på dess signaler.Om du studerat småfåglar vid ett fågelbord har du sett frågorna i funktion. Fåglarnas ständigt sökande efter omgivande hot för att kunna agera – antingen blixtsnabbt flyga därifrån eller att ta för sig av det som serveras.

De två kontrollfrågorna är grunden för vår överlevnad. De skärper våra sinnen. I hotfulla situationer höjs vårt blodtryck och vi får ett tunnelseende med fokus på några meters avstånd framför oss. Detta fokus var nödvändigt när våra förfäder jagades på savannen. Här var varje sten en dödlig fälla att snubbla över.Till skillnad mot djuren ställer människans hjärna ytterligare en tredje fråga – nämligen frågan – Vad vill du? Denna fråga har motiverat och drivit mänskligheten framåt. Vad som är intressant i sammanhanget är att hjärnans olika frågor bearbetas i olika delar av hjärnan och att hjärnan prioriterar dem olika.

Vad vill du ha?
I ledarskap är frågan ”Vad vill du?” central. Lika viktigt är att förstå hur stress kortsluter denna fråga och hindrar hjärnans delar att kommunicera med varandra. Hot eller ständiga signaler från vår omgivning är förödande i detta sammanhang. Frågan om vad du vill, släpps bara fram när vi känner oss trygga och när vår hjärna inte är överbelastad med kontrollinformation från vår omgivning. Du har troligtvis märkt skillnaden efter en längre och avkopplade ledighet?

I ditt ledarskap kan frågan om vad både du och dina medarbetare vill, vara helt avgörande. Som ledare behöver du därför reflektera över hur du skapar en miljö där frågan kan frodas på bästa sätt. Det handlar i regel om skapa trygghet, färre intryck, positiva tankar, minskad stress, vila och att inte behöva ställa frågan ensam. Tillbaka till startsidan, om chefsutveckling